Het succes van organisaties wordt meer en meer bepaald door de mensen die er werken. Organisaties creëren concurrentievoordeel door de mate waarin ze toegang hebben tot talent. Hierin speelt de Employer Value Proposition (EVP) een belangrijke rol. EVP is een unieke verzameling van alle elementen die een organisatie levert aan medewerkers in ruil voor de bijdragen die medewerkers leveren aan de organisatie. Hier vallen dus ook de zachte factoren onder die niet terug te vinden zijn op het loonstrookje.

Vertrouwen, als onderdeel van de organisatiecultuur, is essentieel om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En dus een essentieel en tot op heden onderbelicht onderdeel van de EVP.

Deze paper biedt inzicht in de manier waarop organisaties concurrentievoordeel bereiken door vertrouwen te integreren in de organisatiecultuur.

Bekijk hier de paper.