Workforce Solutions

De wereld van werk wordt steeds complexer, veeleisender en onvoorspelbaarder. Om voorop te blijven lopen en onderscheidend te zijn is één factor cruciaal; die van menselijk kapitaal, van talent. Het succes van een organisatie wordt immers bepaald door de mensen die er werken. Dat succes komt niet vanzelf. De kern van ons werk is om de juiste mensen te vinden en hun potentieel optimaal in te zetten ten behoeve van uw winst. Dat is waar ManpowerGroup Solutions u graag bij helpt. Kijk hier naar de uiteenlopende HR-oplossingen die we u kunnen bieden.

Recruitment Process Outsourcing

Hoe kun je als organisatie het verschil maken, nu en in de toekomst? Door de beste mensen, het beste talent in huis te halen. Met de juiste mensen op de juiste plekken bent u in staat om op zowel korte als lange termijn concurrentievoordeel te behalen. Succesvol te zijn. Het vinden en op de juiste manier inzetten van talent is onze expertise en daarbij kunnen wij u helpen.

Het werven van het beste talent vereist expertise. Immers, ondanks een groot aanbod op de arbeidsmarkt blijft het vinden van de juiste kandidaat een uitdaging. ManpowerGroup Solutions kan u hierbij helpen met de dienst Recruitment Process Outsourcing (ook wel Business Process Outsourcing genoemd). Met onze beproefde methodes weten we waar talent te vinden is en hoe we deze talenten voor u in kunnen zetten.


Cases: Onderzoeksrapport Tapfin Nederland en Belgie, Slachtofferhulp Nederland case study, Het vinden, screenen en selecteren van het juiste, afgestudeerde talent.

Managed Service Provider (TAPFIN)

De markt is voortdurend in beweging. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie zich ook snel aan kan passen aan veranderende omstandigheden. Hierbij past een personeelsbestand dat ook flexibel is. Tegelijkertijd wilt u grip houden op uw flexibele arbeid. TAPFIN organiseert en optimaliseert uw volledige inhuurproces. Wij structureren uw leveranciersbestand, onderhandelen tarieven en nemen indien gewenst het volledige contractmanagement over. Dit leidt tot volledig transparantie, compliancy en kostenbesparingen.

Een flexibel personeelsbestand is gewenst als u met uw organisatie mee wilt bewegen in een markt die ook voortdurend verandert. Of het nu gaat om uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP’ers of interimmers. Belangrijk is om grip te hebben en houden op al die vormen van flexibele arbeid in uw organisatie; inzicht in kosten en prestaties van al het flexibele personeel dat u inhuurt. Als Managed Service Provider helpen de deskundigen van TAPFIN u om dit inzicht te krijgen en te houden. TAPFIN voert al 15 jaar Managed Service Provider (MSP) programma’s uit voor zowel internationale als locale opdrachtgevers. Voorbeelden zijn RBS, Alliander, Delta Lloyd en Cisco. Tevens is TAPFIN wereldwijd de grootste ‘Hybrid’ en ‘Neutral’ MSP.


Cases: Onderzoeksrapport Tapfin Nederland en Belgie, Slachtofferhulp Nederland case study, Het vinden, screenen en selecteren van het juiste, afgestudeerde talent.

Strategic Workforce Consulting

Succesvolle bedrijven hebben een duidelijk beeld van de resultaten die ze nodig hebben om te winnen, ook op gebied van mensen.

Zij kijken niet alleen naar het aantal medewerkers dat ze nodig hebben, maar ook naar hun capaciteiten en weten op welke manier de organisatiecultuur een bijdrage kan leveren aan succes. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om een succesvolle HR-strategie te realiseren?


Cases: Onderzoeksrapport Tapfin Nederland en Belgie, Slachtofferhulp Nederland case study, Het vinden, screenen en selecteren van het juiste, afgestudeerde talent.